Montáž a revízia elektronických zariadení

Naša spoločnosť vykonáva projektovanie, opravy, montáž, revízie  elektrických zariadení, bleskozvodov, elektrických rozvádzačov...